Kur’an, Kur’an’la İlgili Ne Diyor
Savaş ÖREN
.

“ Kur’an okuduğunda kovulmuş olan şeytandan / saptırıcıdan Allah’a sığın.” Nahl 16/98

“Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur’an, uydurma bir hadis / söz değildir. Aksine bu Kur’an, kendisinden önce gelenTevrat, Zebur, İncil ve diğerlerini onaylayıp doğrulayan her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici, sevgi ve şefkat pınarı olan ilahi bir Kitaptır.”  Yusuf 12/111

“Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku / (Allah’ın birliğine) çağır / yaratan Rabbinin Vahyini oku / tebliğ et / Öğren!” Alak 96/1,3

“Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.” Kaf 50/45

"Sizin Allah'ın berisinden, Allah’a ulaştırır zannıyla taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk ETMEMENİZİ emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler." Yusuf 12/40

"Eğer yalanlarsanız / yetersiz görürlerse (Allah’ın vahyini / Kur’an’ı), sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardır. Elçiye / Rasule düşen ise, yalnızca açık bir tebliğdir / bu Kur’an’ı olduğu gibi duyurmaktır."  Ankebut 29/18

“Andolsun, bu Kur'ân'da düşünüp anlamaları için bunları açık açık anlatıyoruz; fakat bu, sadece onların nefretini arttırıyor.” İsrâ  17/41

“Rabbinizden size indirilene uyun, O'nun berisinden, Allah’a ulaştırır zannıyla başka velilere uymayın/ kutsallık payesi verdiğiniz şeylerin peşinden gitmeyin.Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” A’râf 7/3

“Ey Kitap Ehli, Kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve bir çoğundan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir.” Mâide 5/15, 16

“İşte Allah'a iman edenler ve O'na sımsıkı sarılanlar, onlara kendisinden olan bir rahmet ile ayrıcalık verecek ve onları Kendisine varan dosdoğru bir yola yöneltip iletecektir.” Nisa 4/175

“...Biz Kitapta / Kur’an’da hiçbir şeyi eksik bırakmadık..”. En’âm  6/38

İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır (Muhammet A.S.’dan önceki nebiler); öyleyse sen de (Muhammet A.S.) onların bu hidayetlerine uy (Allah’ın insanlığa mesajı / kurtuluş ilkeleri aynı). De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), tüm alemlere / insanlığa bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir."En’âm  6/90

“....Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz, size gerekli olan şeyleri öğreten Allah'tır ve Allah, her şeyi bilendir (ne ve nasıl yapıldığı zaman doğru olacağını. İşte Allah bunu bize öğretmektedir).” Bakara 2/282

“Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz (Kur’an’ın gereğini yaparsanız), O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.”Muhammed 47/7

“Bu Kur'ân, insanlara bir tebliğdir-tâ ki onunla uyarılsınlar, Onun tek bir tanrı olduğunu bilsinler; aklıselim sahipleri de güzelce düşünüp ibret alsın.” İbrahim 14/52

“Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri / Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.” Nahl 16/43-44

“Allah size, mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah, her şeyi işitendir; her şeyi görendir.”  Nisâ 4/58

“Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an sana ve kavmine/toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.” Zuhruf 43/43, 44

“Yemin olsun! Biz bu Kur’an’da insanlar için, her şeyi ayrı ayrı örnek vererek / ayrıntılı bir

biçimde açıkladık. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.” Kehf 18/54

“...Size Benden bir yol gösterici geldiğinde, kim Benim yoluma uyarsa o sapmaz ve perişan olmaz. Kim de zikrime / öğütlerime / Kur’an’a kulak asmazsa, kuşkusuz o da, sıkıntılarla dolu bir yaşam sürer ve kıyamet günü de onu kör olarak toplantı yerine getiririz.”  Tâ-Hâ  20/123,124

Savaş ÖREN

Niğde Kur’an Evi Derneği Başkanı

22-02-2015 00:49
Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
Diğer Yazıları
HIZLI ARAMA


ANKET

Niğde'nin En Büyük Sorunu ne?

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın

KONUK YAZARLAR
ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU


NİĞDE