KENT MÜZELERİNİN AMAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Halil ÖZKAN
.

Kent Müzeciliğinde ilk amaç kent belleğini canlı tutması ve kaybolmaya yüz tutmuş kent kimliği değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Geçmişten günümüze kadar yaşamış medeniyetlerin kültürel birikimin taşıyıcısı olan kentlerimizin bu medeniyetlerden kendi payına düşen mirası, modern müzecilik anlayışları doğrultusunda, günümüz teknolojik imkânlarından yararlanarak günümüze taşıyabilmektedir.

Kent Müzelerine ait ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlara bağlı organizasyonlar, yasa ve yönetmenlikler yer almaktadır. Bunlar UNESCO, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ICOM, Türkiye Milli Komitesi vb. kurum ve kuruluşlardır. Kent müzelerinin kuruluş amaçları, işleyiş ve süreçlerini belirleyen komite olan CAMOC’ta ise “kentin geçmiş, bugün ve yarınına dair orijinal materyalleri toplama, koruma ve halka sunma ve kent kimliğini güçlendirecek, kentin gelişimine katkı sunacak çalışmalarına destek olmak, teşvik etmek” olarak ifade edilmektedir.

CAMOC’un belirlediği amaçlardan da anlaşılacağı üzere Kent müzeleri aslında geçmişle gelecek arasında bire köprü vazifesi kurarak bizleri düşünmeye, bilinçlenmeye ve eyleme koyulmayı hedeflenmektedir. Kent müzelerinin bir diğer amacı ise yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, kentlerin gelecek planlamalarında fikir alışverişinde bulunmak, kentin karşı karşıya olduğu önemli problemlerin tartışılarak, kent için en uygun adımların atılmasına yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı Kent müzeleri aslında kentlinin kendini ifade ettiği, haklarını savunduğu özgür bir kuruluş olarak da hizmet vermektedir. Kent müzelerinde sergiler, film gösterimleri, eğitim seminerleri ve kentli buluşma günleriyle kentlilerin bir araya gelip, tanışıp keşfedecekleri ve öğrendiklerini aynı zamanda da öğretecekleri kapsamlı bir paylaşım merkez oluşturarak geri kazanmayı amaçlamaktadır.

 

Uzm. Arkeolog Halil ÖZKAN

24-01-2021 17:28
Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
Diğer Yazıları
HIZLI ARAMA


ANKET

Niğde'nin En Büyük Sorunu ne?

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın

KONUK YAZARLAR
ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU


NİĞDE