Niğde Özel İdaresi Harcama Raporu

29-01-2015
Niğde İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Performans Programı özetini açıklandı

.

 
Niğde İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Performans Programı özetini açıklandı
 
Niğde İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden konu ile ilgili yapılan açıklama da mali rapor şu şekilde aktarıldı;  
 
''5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9’ uncu maddesi gereğince, "Kamu İdareleri yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar" hükmüne amirdir.  
 
Yine aynı kanunun 9. maddesine dayanılarak,  05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereği; Performans Programları hazırlanması gerekmektedir.  
 
Bu kapsamda ilimiz  Özel İdaresince,   stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için, 2015 yılında gerçekleştirmeyi amaçladığımız faaliyet ve projeler ile bunların yürütülmesinde kullanılacak idare kaynakları ve mali kaynakları belirten Performans Programı hazırlanmıştır.  
 
Hazırlanan Performans Programı,  Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları hakkında yönetmenliğin, 7’ inci maddesinin 5. bendinde, Mahalli İdarelerde üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır denilmektedir.  
 
Bu çerçevede ilimiz Özel İdaresi’nin Performans Programı aşağıda yazılı olduğu gibi gerçekleşecektir"denildi.  
 
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ  
GÜVENLİK HİZMETLERİ  
(Makine Teçhizat Alımı) 300.000,00
Ara Toplam: 300.000,00
 
SAĞLIK HİZMETLERİ
 (Sağlık Evleri Yapım ve Onarımı) 200.001,00
Ara Toplam: 200.001,00
 
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ  
(Baskı Cilt ve Tanıtım Giderleri) 170.000,00
Kültür Varlıkları Bakım ve Onarım Gideri. 30.001,00
Ara Toplam: 200.001,00
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN HİZMETLERİ  
(Büro Makine Teçhizat ve Akaryakıt Alımı) 55.000,00
Ara Toplam: 55.000,00
 
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  
(Büro Makine Teçhizat ve Mamul Mal Alımı) 90.001,00
Ara Toplam: 90.001,00
 
SPOR HİZMETLERİ  
(Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı ile Spor Malzemesi Alımı) 140.001,00
Ara Toplam: 140.001,00
 
EĞİTİM HİZMETLERİ  
(Su,Yakacak,Elektrik Giderleri ve Okul Bakımı ve Yapımı) 5.000.000,00
Ara Toplam: 5.000.000,00
 
TARIMSAL HİZMETLER
 (İl Gıda,Tarımsal Hayvancılık Müdürlüğü) (Bitkisel ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi) 760.000,00
Ara Toplam: 760.000,00
 
ORMANCILIK HİMETLERİ  
(Gayrimenkul Yapım Gideri) 150.000,00
Ara Toplam: 150.000,00
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
(Taşıt ve İş Makinası Alımı) 800.000,00
(Akaryakıt ve Yağ Alımıları İçin) 3.800.000,00
(Bakım ,Onarım ve Diğer Cari Giderler) 2.452.000,00
Ara Toplam: 7.052.000,00
 
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  
(Temsil Ağırlama ve Cari Giderler) 640.002,00
Ara Toplam: 640.002,00
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  
(Mahalli İdareler Birlikleri ve Köy Yardımları,Kalkınma Ajansları) 2.836.002,00
Mikro Kredi Projesi 25.000,00
(Yedek Ödenekler) 2.050.000,00
Ara Toplam: 4.911.002,00
 
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ  
(Kanalizasyon Tesis Yapım ve Onarımları) 1.400.000,00
(Köylerin İçme Suyu Yapım  ve onarımı) 1.000.000,00
İçme Suyu Kuy. Güneş Enerjisine Dön. Projesi 100.000,00
Etüd Proje Giderleri 15.000,00
Ara Toplam: 2.515.000,00
 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ  
(Personel Cari Giderleri) 4.510.000,00
Ara Toplam: 4.510.000,00
 
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  
(Sulama Suyu Kanal Gölet Yapım  ve Onarımları) 930.001,00
(Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemesi Alımı) 80.000,00
Etüd Proje Gideri 100.000,00
Ara Toplam: 1.110.001,00
 
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 (Köy Yolları Bakım ve Onarımı) 4.300.000,00
Ara Toplam: 4.300.000,00
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
(İl Genel Meclisi Üyeleri ve Encümen Üyeleri Cari Giderleri) 590.000,00
Ara Toplam: 590.000,00
 
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  
(Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi) 100.000,00
Etüt ve Proje Giderleri 150.002,00
Ara Toplam: 250.002,00
 
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 (Mahkeme ve Harç Giderleri) 50.000,00
Ara Toplam: 50.000,00
 
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
 (Diğer Yayın Alımları) 47.000,00
Ara Toplam: 47.000,00
 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 (Kamulaştırma Giderleri) 110.000,00
Ara Toplam: 110.000,00
 
RUHSAT VE DENETİM  MÜDÜRLÜĞÜ  
(Jeotermal Kuyu Açımı ve Terfi Hattı Yapım Giderleri) 500.000,00
(Baskı Cilt ve Hizmet Alımı Giderleri) 115.000,00
Ara Toplam: 615.000,00
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
Etüd Proje ve Menkul Mal Alım Giderleri 110.000,00
Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri 260.000,00
Altunhisar-Çamardı ve Çiftlik Kaym. Loj. Yapımı 150.000,00
Çiftehan Kaplıcaları Sos. Tes. ve Hamam Yapımı 850.000,00
Darboğaz Kiraz Alım Satım Merkezi Yapımı 50.000,00
Aladağlar Bungalow Evleri ve Dağcılık Evi Yapımı 100.000,00
Bolkar Dağları Kayak Merkezi Yapımı 100.000,00
Parke Taşı ve Park Yapımı 3.200.000,00
Narlıgöl Kür Parkı Yapımı 100.000,00
Çiftehan Fizik Tedavi Rehb. Merkezi Yapımı 100.000,00
Köylere Spor Sahası ve Sosyal Tes. Yapımı 100.000,00
Ara Toplam: 5.120.000,00
 
AFET VE ACİL DURUM  MÜDÜRLÜĞÜ  
(Afet Acil Durum Yönetim Müdürlüğü ) 249.000,00
Ara Toplam: 249.000,00
 
İLÇE ÖZEL İDARELER  
(Altunhisar,Bor,Çamardı,Çiftlik,Ulukışla)
1.035.989,00 Ara Toplam: 1.035.989,00
 
İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI BÜTÇESİ  
TOPLAM 40.000.000,00 ''
 
 
loading...
Etiketler : Niğde - Özel - İdaresi - Harcama - Raporu -
Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

İlgili Başlıklar
HIZLI ARAMA


ANKET

Niğde'nin En Büyük Sorunu ne?

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın

KONUK YAZARLAR
ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU


NİĞDE